Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Јавни позив за додјелу једнократне новчане помоћи за стимулисање наталитета за 2021. годину

22/02/2021

Општина Рогатица расписала је Јавни позив за додјелу новчаних средстава за стимулисање наталитета за 2021. годину, према сљедећим критеријумима:
1) За свако дијете рођено у 2021. години, родитељима ће бити исплаћена новчана средства, у износу од 1.000 КМ.
2) За брачне парове који посједују медицинску документацију да се лијече од стерилитета дуже од три године, биће исплаћена новчана средства на име трошкова лијечења у 2021. години у износу до 2.000 КМ, на основу приложених рачуна од лијечења.
3) Сви брачни парови који су остварили право на новчана средства у 2020. години, на име трошкова лијечења од стерилитета, могу остварити право по истом основу и у 2021. години, а по основу рачуна од лијечења који су настали након остваривања права у 2020. години.

Корисници права морају имати пријављено пребивалиште на подручју општине Рогатица, прије датума доношења Одлуке о стимулисању наталитета за 2021. годину у општини Рогатица. Пријаве се подносе писмено или на обрасцу за додјелу новчаних средстава који се може добити у шалтер-сали Општине.

Уз захтјев за додјелу новчаних средстава потребно је приложити и:
1) За новчана средства за свако дијете рођено у 2021. години:
– родни лист новорођеног дјетета
– копију личне карте подносиоца захтјева
– фотокопију текућег рачуна и
– потврду о пребивалишту
2) За новчана средства брачним паровима који посједују медицинску документацију да се лијече од стерилитета дуже од три године:
– фотокопију личне карте
– потврду о пребивалишту
– медицинску документацију о лијечењу од стерилитета старију од три године од одговарајуће медицинске установе за лијечења стерилитета
– рачуне од лијечења и
– фотокопију текућег рачуна
3) Брачни парови који су у 2020. години остварили право на новчану помоћ, уз захтјев дужни су приложити:
– фотокопију личне карте
– потврду о пребивалишту
– медицинску документацију насталу послије остваривања права у 2020. години
– рачуне од лијечења послије остваривања права у 2020. години и
– фотокопију текућег рачуна

Поступак за додјелу новчаних средстава ће се водити у Одјељењу за управљање локалним развојем, привреду и друштвене дјелатности путем Комисије за остваривање права за стимулисање наталитета у општини Рогатица у 2021. години, коју је именовао начелник општине.

Захтјеви на Јавни позив могу се поднијети од дана расписивања Јавног позива до 31.12.2021. године.

Захтјеви са потребном документацијом могу се послати поштом или непосредно предати у шалтер-сали на адресу:
ОПШТИНА РОГАТИЦА
Улица српске слоге 80
73220 Рогатица
Комисији за остваривање права за стимулисање наталитета у општини Рогатица у 2021. години.

Све додатне информације могуће је добити у Одјељењу за управљање локалним развојем, привреду и друштвене дјелатности, соба број 18 или на телефон 058-415-406, локал 126.

Last modified: 22/02/2021

Comments are closed.