Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za stimulisanje nataliteta za 2021. godinu

22/02/2021

Opština Rogatica raspisala je Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za stimulisanje nataliteta za 2021. godinu, prema sljedećim kriterijumima:
1) Za svako dijete rođeno u 2021. godini, roditeljima će biti isplaćena novčana sredstva, u iznosu od 1.000 KM.
2) Za bračne parove koji posjeduju medicinsku dokumentaciju da se liječe od steriliteta duže od tri godine, biće isplaćena novčana sredstva na ime troškova liječenja u 2021. godini u iznosu do 2.000 KM, na osnovu priloženih računa od liječenja.
3) Svi bračni parovi koji su ostvarili pravo na novčana sredstva u 2020. godini, na ime troškova liječenja od steriliteta, mogu ostvariti pravo po istom osnovu i u 2021. godini, a po osnovu računa od liječenja koji su nastali nakon ostvarivanja prava u 2020. godini.

Korisnici prava moraju imati prijavljeno prebivalište na području opštine Rogatica, prije datuma donošenja Odluke o stimulisanju nataliteta za 2021. godinu u opštini Rogatica. Prijave se podnose pismeno ili na obrascu za dodjelu novčanih sredstava koji se može dobiti u šalter-sali Opštine.

Uz zahtjev za dodjelu novčanih sredstava potrebno je priložiti i:
1) Za novčana sredstva za svako dijete rođeno u 2021. godini:
– rodni list novorođenog djeteta
– kopiju lične karte podnosioca zahtjeva
– fotokopiju tekućeg računa i
– potvrdu o prebivalištu
2) Za novčana sredstva bračnim parovima koji posjeduju medicinsku dokumentaciju da se liječe od steriliteta duže od tri godine:
– fotokopiju lične karte
– potvrdu o prebivalištu
– medicinsku dokumentaciju o liječenju od steriliteta stariju od tri godine od odgovarajuće medicinske ustanove za liječenja steriliteta
– račune od liječenja i
– fotokopiju tekućeg računa
3) Bračni parovi koji su u 2020. godini ostvarili pravo na novčanu pomoć, uz zahtjev dužni su priložiti:
– fotokopiju lične karte
– potvrdu o prebivalištu
– medicinsku dokumentaciju nastalu poslije ostvarivanja prava u 2020. godini
– račune od liječenja poslije ostvarivanja prava u 2020. godini i
– fotokopiju tekućeg računa

Postupak za dodjelu novčanih sredstava će se voditi u Odjeljenju za upravljanje lokalnim razvojem, privredu i društvene djelatnosti putem Komisije za ostvarivanje prava za stimulisanje nataliteta u opštini Rogatica u 2021. godini, koju je imenovao načelnik opštine.

Zahtjevi na Javni poziv mogu se podnijeti od dana raspisivanja Javnog poziva do 31.12.2021. godine.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili neposredno predati u šalter-sali na adresu:
OPŠTINA ROGATICA
Ulica srpske sloge 80
73220 Rogatica
Komisiji za ostvarivanje prava za stimulisanje nataliteta u opštini Rogatica u 2021. godini.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti u Odjeljenju za upravljanje lokalnim razvojem, privredu i društvene djelatnosti, soba broj 18 ili na telefon 058-415-406, lokal 126.

Last modified: 22/02/2021

Comments are closed.