Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Одлука о проглашењу Дана жалости

03/08/2020

Број: 01-022-40/20
Дана, 03.08.2020. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи  (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19) и 67. Статута општине Рогатица („Службени гласник Општине Рогатица“, бр. 5/17 и 4/19), начeлник општине је дана 03.08.2020. године д о н и о

О Д Л У К У

о проглашењу Дана жалости

Члан 1.

Дан 04.08.2020. године проглашава се Даном жалости на подручју Општине Рогатица због смрти наше петнаестогодишње суграђанке Саре Богдановић, која је трагично настрадала 02.08.2020. године.

Члан 2.

Дан жалости ће се обиљежити спуштањем застава на пола копља испред зграде Општине Рогатица, јавним предузећима, јавним установама и свим организацијама, предузећима и друштвима на подручју Општине Рогатица.

Члан 3.

На Дан жалости на јавним мјестима неће се одржавати програми јавног и забавног карактера и неће се емитовати музика у угоститељским објектима.

Обавеза електронских медија са подручја Општине Рогатица је да своје програмске садржаје прилагоде Дану жалости.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Рогатица“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 Милорад Јагодић

Last modified: 03/08/2020

Comments are closed.