Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Odjeljenje za opštu upravu

Odjeljenje za opštu upravu vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na stručne poslove za potrebe Skupštine opštine i načelnika opštine, poslove pružanja pravne pomoći građanima, poslove prijema zahtjeva, pisarnice i arhive, poslove građanskih stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime, birački spiskovi i drugo), personalne poslove zaposlenih radnika, evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu, poslove boračke i invalidske zaštite, poslove civilne zaštite i poslove mjesnih zajednica, ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, davanje informacija po zakonu o slobodi pristupa informacijama, uređivanje “Službenog glasnika opštine Rogatica”, poslove na softveru, bazi podataka i informatičke poslove, pripremu odluka i drugih akata iz nadležnosti odjeljenja, poslove koji nisu u nadležnosti drugih odjeljenja, ostale poslove koji se utvrde zakonom, drugim propisima, odlukama Skupštine i načelnika opštine i stave mu se u nadležnost.
Odjeljenje za opštu upravu obavlja tehničke, pomoćne i druge poslove koji se odnose na poslove daktilografa, umnožavanja materijala, portira, obezbjeđenja i održavanja objekata i opreme, kurira, vozača, poslove telefonske centrale, poslove u čajnoj kuhinji i poslove održavanja čistoće u zgradi.
U sastavu Odjeljenja za opštu upravu organizuje se Centar za pružanje usluga građanima – šalter sala.
Radi obavljanja određenih poslova lokalne samouprave iz djelokruga Opštinske uprave i povjerenih poslova državne uprave i stvaranja uslova da se ti poslovi obavljaju efikasnije, racionalnije i bliže mjestu stanovanja i rada građana, u okviru Odjeljenja za opštu upravu obrazuju se Mjesne kancelarije Borika i Žepa.

Comments are closed.