Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Одјељење за финансије

Одјељење за финансије врши стручне и друге  послове који се односе на стручне послове за потребе Скупштине општине и начелника општине, пословање локалног трезора, стручне и друге послове који се односе на праћење и остваривање политике финансирања у општини, доношење буџета и извјештаја о извршењу буџета по периодичним  обрачунима, припрему ребаланса буџета, завршни рачун, праћење прихода и извршавање расхода буџета, вршење контроле правилности и законитости кориштења буџетских средстава, ликвидатуру књиговодствених докумената, благајничке послове, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање,  и на  остале  послове који се утврде законом, другим прописима, одлукама Скупштине и начелника општине и ставе му се у надлежност.

Comments are closed.