Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Odjeljenje za finansije

Odjeljenje za finansije vrši stručne i druge  poslove koji se odnose na stručne poslove za potrebe Skupštine opštine i načelnika opštine, poslovanje lokalnog trezora, stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje i ostvarivanje politike finansiranja u opštini, donošenje budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta po periodičnim  obračunima, pripremu rebalansa budžeta, završni račun, praćenje prihoda i izvršavanje rashoda budžeta, vršenje kontrole pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava, likvidaturu knjigovodstvenih dokumenata, blagajničke poslove, finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje,  i na  ostale  poslove koji se utvrde zakonom, drugim propisima, odlukama Skupštine i načelnika opštine i stave mu se u nadležnost.

Comments are closed.