Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Stručna služba Skupštine opštine

Stručna služba Skupštine opštine obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Skupštine opštine, komisija, savjeta i odbora Skupštine opštine, pruža stručnu pomoć odbornicima u izvršavanju njihovih odborničkih dužnosti i vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe klubova odbornika Skupštine opštine; priprema materijale za sjednicu Skupštine opštine i njenih radnih tijela, stara se o njihovoj dostavi odbornicima, članovima radnih tijela i drugim licima koja se pozivaju na sjednice. Vrši organizacione poslove u vezi sa održavanjem sjednica Skupštine opštine i njenih radnih tijela. Vrši dostavu usvojenih akata, dokumenata i drugih materijala, organima, organizacionim jedinicama i organizacijama kojima je to potrebno i poslove izdavanja i dostave “Službenog glasnika opštine Rogatica”. Priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine, ukoliko priprema tih akata nije u djelokrugu drugih organizacionih jedinica u Opštinskoj upravi. Obavlja i druge poslove vezane za rad Skupštine opštine.

Comments are closed.