Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Стручна служба Скупштине општине

Стручна служба Скупштине општине обавља стручне, административне и друге послове за потребе Скупштине општине, комисија, савјета и одбора Скупштине општине, пружа стручну помоћ одборницима у извршавању њихових одборничких дужности и врши стручне и административно-техничке послове за потребе клубова одборника Скупштине општине; припрема материјале за сједницу Скупштине општине и њених радних тијела, стара се о њиховој достави одборницима, члановима радних тијела и другим лицима која се позивају на сједнице. Врши организационе послове у вези са одржавањем сједница Скупштине општине и њених радних тијела. Врши доставу усвојених аката, докумената и других материјала, органима, организационим јединицама и организацијама којима је то потребно и послове издавања и доставе “Службеног гласника општине Рогатица”. Припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине, уколико припрема тих аката није у дјелокругу других организационих јединица у Општинској управи. Обавља и друге послове везане за рад Скупштине општине.

Comments are closed.