Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove  vrši stručne  i upravne poslove  koji se odnose na  stručne poslove za potrebe Skupštine opštine i načelnika opštine, na pripremu prostorno-planske dokumentacije, pripremu dokumentacije za rješavanje imovinsko-pravnih poslova, korišćenje javnih površina, izdavanje lokacijskih uslova i odobrenja za građenje, izdavanje odobrenja za upotrebu za izgrađene objekte, kontrolu investicione-tehničke dokumentacije, uređenje i obezbjeđenje racionalnog korišćenja građevinskog zemljišta, utvrđivanje naknada, zaštitu životne sredine, kontrolu zakonitog korišćenja stanova u državnoj svojini (dodjela, zamjena i otkup stanova), poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje, izgradnju i korišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih javnih objekata značajnih za opštinu, poslove rekonstrukcije objekata za povratak,  i ostale poslove koji se utvrde zakonom, drugim propisima, odlukama Skupštine i načelnika opštine i stave mu se u  nadležnost.

Comments are closed.