Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Одјељење за привреду  и друштвене дјелатности врши стручне и управне послове који се односе на стручне послове за потребе  Скупштине општине и начелника општине, послове израде пројеката, стручне, управне, студијске и аналитичке послове из области привреде и друштвених дјелатности (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство и водопривреда, предшколско, основно и средње образовање, култура, спорт и физичка култура, питања младих, здравствена, социјална и дјечија заштита), послове приватног предузетништва, послове цијена и статистике, послове локалног економског развоја, остале послове који се утврде законом, другим прописима, одлукама Скупштине и начелника општине и ставе му се у  надлежност.

Comments are closed.