Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Odjeljenje za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije

Odjeljenje za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije vrši stručne i druge poslove koji se odnose na vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa vezanih za oblasti inspektora za hranu i zdravstvenog inspektora, poljoprivrednog inspektora, veterinarskog inspektora, tržišnog inspektora, saobraćajnog inspektora, urbanističko-građevinskog inspektora i inspektora rada. Vrši izradu nacrta, propisa i drugih opštih akata, kao i izvještaja za potrebe Skupštine opštine i načelnika opštine, predlaže i preduzima predviđene mjere u okviru ovlašćenja. Obavlja i sve druge poslove i zadatke koji su u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora. Vrši poslove iz nadležnosti komunalne policije u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine opštine i načelnika opštine i poslove iz oblasti komunalne djelatnosti koji su utvrđeni važećim propisima. Vrši i ostale poslove koji se utvrde zakonom, drugim propisima, odlukama Skupštine opštine i načelnika opštine i stave mu se u nadležnost.

Comments are closed.