Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције врши стручне и друге послове који се односе на вршење непосредног инспекцијског надзора над примјеном закона и других прописа везаних за области инспектора за храну и здравственог инспектора, пољопривредног инспектора, ветеринарског инспектора, тржишног инспектора, саобраћајног инспектора, урбанистичко-грађевинског инспектора и инспектора рада. Врши израду нацрта, прописа и других општих аката, као и извјештаја за потребе Скупштине општине и начелника општине, предлаже и предузима предвиђене мјере у оквиру овлашћења. Обавља и све друге послове и задатке који су у вези са вршењем инспекцијског надзора. Врши послове из надлежности комуналне полиције у складу са законом и одлукама Скупштине општине и начелника општине и послове из области комуналне дјелатности који су утврђени важећим прописима. Врши и остале послове који се утврде законом, другим прописима, одлукама Скупштине општине и начелника општине и ставе му се у надлежност.

Comments are closed.