Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Jaвне набавке 2022

Одлуке о додјели уговораОдлуке о поништењу јавних набавкиОбавјештење о набавциПреговарачки поступакРеализација уговора
Назив документаТип документаВеличина kBПреузимање
Одлука о додјели уговора - Санација пута Ћемановићи - Мост у мјесној заједници Пљешевица.pdf973Преузми
Одлука о додјели уговора - Санација фасаде и замјена фасадне столарије на згради ОШ "Свети Сава" Рогатица.pdf949Преузми
Одлука о додјели уговора - извођење непредвиђених радова на објекту "Санација фасаде зграде Општине Рогатица".pdf866Преузми
Одлука о додјели уговора - Извођење непредвиђених радова на изградњи спортске дворане у Рогатици II фаза.pdf901Преузми
Одлука о додјели уговора - Доградња обданишта "Бамби" Рогатица.pdf1460Преузми
Одлука о додјели уговора - Набавка пелета за потребе гријања зграде Општине Рогатица.pdf1020Преузми
Одлука о додјели уговора - Изградња водовода Кланац - Месићи (главни вод).pdf1010Преузми
Одлука о додјели уговора - Извођење непредвиђених радова на санацији дијела просторија у згради полицијске станице у Рогатици.pdf837Преузми
Одлука о додјели уговора - Водоводна мрежа у насељу Живаљевина.pdf841Преузми
Одлука о додјели уговора - Изградња објекта градске тржнице у Рогатици - I фаза.pdf1480Преузми
Одлука о додјели уговора - Зимско одржавање и чишћење локалних и некатегорисаних путева, улица и тротоара на подручју општине Рогатица за 2023. годину.pdf1030Преузми
Одлука о додјели уговора - Хлорна станица.pdf1000Преузми
Одлука о додјели уговора - Комунални контејнери.pdf990Преузми
Одлука о додели уговора - информисање.pdf2365Преузми
Одлука о додјели уговора - Асфалтирање пута Закомо - Ракитница.pdf1073Преузми
Одлука о додјели уговора - Уређење игралишта у насељу Рудо на подручју МЗ Рогатица 2.pdf1039Преузми
Назив документаТип документаВеличина kBПреузимање
Обавјештење о поништењу - Набавка пелета за потребе гријања зграде Општине Рогатица.pdf155Преузми
Одлука о поништењу поступка јавне набавке - Набавка пелета за потребе гријања зграде Општине Рогатица.pdf384Преузми
Одлука о поништењу поступка јавне набавке - Јавне набавке роба - ЛОТ3 - Комунални контејнери за отпад.pdf360Преузми
Одлука о одбацивању понуде за набавку роба - Хлорна станица - ЛОТ1.pdf646Преузми
Одлука о одбацивању понуде за набавку роба - Пумпе за воду - ЛОТ2.pdf980Преузми
Извјештај о поништењу поступка јавне набавке.pdf164Преузми
Назив документаТип документаВеличина kBПреузимање
Изградња водовода Кланац - Месићи (главни вод.pdf168Преузми
Набавка пелета за потребе гријања зграде Општине Рогатица.pdf167Преузми
Санација дијела просторија у згради полицијске станице у Рогатици.pdf166Преузми
Замјена столарије на згради ДПО Рогатица у Рогатици.pdf166Преузми
Набавка вертикалних вишестепених пумпи у моноблок изведби,
Општина Рогатица
.pdf165Преузми
Санација мокрих чворова у згради Општине Рогатица у Рогатици.pdf166Преузми
Исправка за обавјештење о набавци.pdf153Преузми
Водоводна мрежа у насељу Живаљевина
.pdf168Преузми
Изградња објекта градске тржнице у Рогатици - I фаза изградње.pdf169Преузми
Опрема за аутоматску регулацију хлора, пумпе и контејнери за потребе водоводног система везаног за извориште
"Сељани"
.pdf177Преузми
Доградња обданишта "Бамби" Рогатица, општина Рогатица.pdf170Преузми
Санација пута Ћемановићи - мост у Мјесној заједници Пљешевица
.pdf168Преузми
Санација фасаде и замјена фасадне столарије на згради Основне школе "Свети Сава" Рогатица - подручно одјељење
Борика
.pdf166Преузми
Набавка пелета за потребе гријања зграде Општине Рогатица
.pdf165Преузми
Санација дијела просторија у згради полицијске станице у Рогатици.pdf157Преузми
Набавка Пројектора са платном и таблета у склопу пројекта "Јачање улоге мјесних заједница У БиХ".pdf154Преузми
Набавка Пројектора са платном и таблета у склопу пројекта "Јачање улоге мјесних заједница У БиХ".pdf155Преузми
Израда главног пројекта реконструкције водовода за насеља Месићи и Варошиште са изворишта Чесма у близини
насеља Јабука,Општина Рогатица и Израда пројекта водоснабдијевања насеља Живаљевина-горња зона, Општина
Рогатица
.pdf155Преузми
Чишћење дивље депоније у Кривим странама.pdf154Преузми
Уклањање дивље депоније на локалитету Коковина.pdf154Преузми
Извођење радова и набавку материјала за НН мрежу Камен, општина Рогатица.pdf154Преузми
Уклањање одрона и прочишћавање канала уз локане путеве на подручју МЗ Козићи.pdf154Преузми
Санација макадамских путева на подручју МЗ Пљешевица.pdf155Преузми
Грађење приступних улица на локалитету Новог насеља Рогатица.pdf156Преузми
Замјена штафли на градским клупама.pdf155Преузми
Уклањање дивље депоније на локалитету Саставака.pdf154Преузми
Тонери за потребе Општинске управе Рогатица.pdf155Преузми
Санација подова у просторијама Центра за социјални рад у Рогатици.pdf153Преузми
Прикључак на електродистрибутивну мрежу за резервоар Р1-Пљешевица 2, општина Рогатица.pdf155Преузми
Набавка пелета за потребе гријања зграде Општине Рогатица.pdf154Преузми
Набавка,транспорт и уградња дијела столарије - прозора на згради МУП-а у Рогатици.pdf155Преузми
Санација фасаде општинских гаража у Рогатици.pdf155Преузми
Набавка мултифункционалних штампача и монитора у склопу пројекта "Јачање улоге мјесних заједница У БиХ".pdf154Преузми
Набавка новогодишњег накита за кићење града.pdf155Преузми
Изградња приступног пута према Новом насељу Рогатица.pdf156Преузми
Уклањање одрона и прочишћавање канала уз локалне путеве на подручју МЗ Гучево(село Закомо).pdf155Преузми
Набавка пелета за потребе гријања зграде Општине Рогатице.pdf154Преузми
Набавка ИТ опреме за потребе пројекта „Унапређење управљања водоснадбијавања у урбаним и руралним
дијеловима Општина Колашин и Рогатица“
.pdf155Преузми
Изградња спомен обиљежја палим борцима у МЗ Козићи, општина Рогатица.pdf156Преузми
Набавка канцеларијског материјала"Унапређење управљања водоснабдијевањем у урбаним и руралним дјеловима
општине Колашин и Рогатица"
.pdf155Преузми
Уклањање дивље депоније у насељу Златни До.pdf154Преузми
Санација стамбене јединице у улици Преображењска бр.5,б - Зграда Текија у Рогатици.pdf155Преузми
Рачунар.pdf155Преузми
Орезивање градског дрвореда , сјеча сувих стабала и вађење пањева.pdf154Преузми
Раскресивање шибља ван градске зоне - преко пута градског гробља Лужница.pdf156Преузми
Услуга ревизије за потребе ИПА пројекта.pdf155Преузми
Санација мокрих чворова у згради Општине Рогатица у Рогатици.pdf155Преузми
Санација дијела заштитног појаса локалног пута Рогатица-Сељани, МЗ Сељани.pdf154Преузми
Извођење радова на санацији путних праваца на подручју МЗ Гучево.pdf155Преузми
Стерилизација паса луталица на подручју општине Рогатица.pdf155Преузми
Медијско емитовање активности Скупштине општине, Начелниика и Општинске управе Рогатица путем кабловског
оператера
.pdf156Преузми
Осигурање возила VW Пасат 2.0.pdf155Преузми
Извођење непредвиђених радова на објекту"Санација фасаде зграде општине Рогатица, општина Рогатица".pdf154Преузми
Уклањање одрона и прочишћавање канал уз локалне путеве на подручју МЗ Борика.pdf155Преузми
Услуга дизајнирања и штампе промотивне брошуре за потребе ИПА пројекта.pdf154Преузми
Извођење непредвиђених радова на изградњи спортске дворане у Рогатици - II фаза.општина Рогатица.pdf154Преузми
Санација фасаде и замјена фасадне столарије на згради Основне школе "Свети Сава" Рогатица - подручно одјељење
Борика
.pdf154Преузми
Раскресивање и уклањање шибља и грмља на локалитету Арнаутовићи - Борике
.pdf156Преузми
Чишћење дивље депоније ван градске зоне на локалитету Шљивно.pdf155Преузми
Телевизијско праћење и емитовање значајних активности у општини Рогатица.pdf155Преузми
Санација просторија у згради ДПО Рогатица у Рогатици.pdf153Преузми
Услуга евалуације ИПА пројекта прекограничне сарадње.pdf154Преузми
Услуге платног промета 2022. године.pdf155Преузми
Изградња ограде на згради Општине Рогатица у Рогатици.pdf155Преузми
Набавка вертикалних вишестепених пумпи у моноблок изведби.pdf155Преузми
Рачунарска опрема.pdf155Преузми
Набавка спортске опреме за рогатичке спортисте.pdf156Преузми
Телевизијско праћење и емитовање значајних догађаја у општини Рогатица.pdf154Преузми
Услуге платног промета 2022. године.pdf154Преузми
Израда пројекта изведеног стања дијела водоводног система насеља Пљешевица, Ћемановићи и Доњи Сељани.pdf154Преузми
Извођење радова и набавка материјала за НН мрежу Бандићи, општина Рогатица.pdf154Преузми
Колективно осигурање запослених у Општинској управи Рогатица за 2022.годину.pdf155Преузми
Лежаљке за јавни базен у комплексу Спортско-рекреативног центра 9.јануар Рогатица.pdf155Преузми
Ултразвучни преносни мјерач протока.pdf155Преузми
Уклањање одрона и прочишћавање канала уз локални пут у селу Месићи.pdf154Преузми
Санација макадамских путева на подручју МЗ Месићи.pdf154Преузми
Извршење геодетских услуга на подручју општине Рогатица.pdf155Преузми
Послови дератизације.pdf156Преузми
Роба широке потрошње.pdf156Преузми
Уклањање одрона и прочишћавање канала уз локалне путеве на подручју МЗ Стјенице.pdf155Преузми
Прање службених возила Општине Рогатица.pdf154Преузми
Уклањање дивље депоније у насељу Биљино поље.pdf156Преузми
Уклањање дивљих депонија са локалитета МЗ Гучево, Рогатица.pdf155Преузми
Конзумација јела и пића.pdf154Преузми
Извођење радова на санацији клизишта на подручју МЗ Козићи.pdf155Преузми
Уклањање дивљих депонија са локалитета Криве стране Рогатица.pdf155Преузми
Набавка,испорука,монтажа и спајање возачке лантерне диодна.pdf156Преузми
Уклањање дивље депоније у насељу Матино брдо.pdf155Преузми
клањање одрона и прочишћавање канала уз локални пут у селу Месићи.pdf154Преузми
Вртно цвијеће и украсно грмље.pdf153Преузми
Гориво за моторна возила ( Општинска управа Рогатица, ТВЈ и МЗ).pdf155Преузми
Набавка столова и столица за потребе опремања Друштвеног центра у Рогатици.pdf155Преузми
Уклањање дивље депоније у насељу Ковањ.pdf156Преузми
Средства за одржавање хигијене у Општинској управи Рогатица
.pdf155Преузми
Информисање (радио емитовање) за потребе Општине Рогатица.pdf154Преузми
Kaнцеларијки намјештај.pdf155Преузми
Вршење стручног назора у току грађења објекта Спортске дворане у оквиру комплекса спортско-рекреативног
центра у Рогатици, II фаза изградње
.pdf155Преузми
Медијско емитовање активности са простора општине Рогатица путем инфо портала.pdf154Преузми
Набавка канцеларијског материјала
.pdf154Преузми
Набавка канцеларијског материјала.pdf154Преузми
Извођење радова на изградњи спортске дворане у Рогатици - II фаза
.pdf155Преузми
Замјена столарије на згради ДПО Рогатица у Рогатици.pdf155Преузми
Purchase of firefighting vehicle.rar2700Преузми
Санација пута Ћемановићи - мост у МЗ Пљешевица.pdf159Преузми
Израда спомен обиљежја палим борцима у МЗ Пљешевица, општина Рогатица.pdf156Преузми
Уклањање дивље депоније у селу Враголови.pdf156Преузми
Набавка пелета за потребе гријања зграде Општине Рогатица.pdf158Преузми
Извођење непредвиђених радова на санацији дијела просторија у узгради полицијске станице у Рогатици, општина
Рогатица
.pdf159Преузми
Доградња обданишта "Бамби" Рогатица, општина Рогатица.pdf159Преузми
Водоводна мрежа у насељу Живаљевина.pdf159Преузми
Изградња водовода Кланац - Месићи (главни вод).pdf159Преузми
Санација кино сале у Рогатици - молерај.pdf156Преузми
Извлачење хоризонталне сигнализације на улицама у граду.pdf156Преузми
Уклањање дивље депоније у насељу Матино брдо.pdf156Преузми
Зимско одржавање и чишћење локалних, некатегорисаних путева, улица и тротоара на подручју општине Рогатица за
2023. годину
.pdf159Преузми
Уклањање одрона и прочишћавање канала уз локалне путевена подручју МЗ Гучево.pdf157Преузми
Извођење радова на инсталацији хидраната у Рогатици.pdf156Преузми
Санација објекта "Велике школе" на Борикама општина Рогатица.pdf156Преузми
Изградња објекта градске тржнице у Рогатици - I фаза изградње.pdf159Преузми
Опрема за аутоматску регулацију хлора и контејнери за потребе водоводног система везаног за извориште "Сељани".pdf173Преузми
Гориво за моторна возила (Општинска управа Рогатица, ТВЈ и МЗ).pdf166Преузми
Анкета о квалитету услуга Општинске управе Рогатица.pdf156Преузми
Уклањање дивље депоније на локалитету Лепеница.pdf156Преузми
Извршење геодетских услуга за израду подлога за градско гробље "Рајковина" на подручју општине Рогатица.pdf156Преузми
Извршење геодетских услуга за израду подлога за Туристички центар Борика подручје општине Рогатица.pdf156Преузми
Раскресивање биљне вегетације у заштитном појасу пута од Стара Борика до Подлуга (МЗ Борика).pdf156Преузми
Извођење непредвиђених радова на асфалтирању улица на подручју општине Рогатица.pdf155Преузми
Вертикалне вишестепене пумпе.pdf156Преузми
Канцеларијски материјал за потребе Општине Рогатица.pdf159Преузми
Гориво за моторна возила (Општинска управа Рогатица, ТВЈ и МЗ).pdf158Преузми
Рекламни материјал за потребе Општине Рогатица.pdf157Преузми
Опрема за аутоматску регулацију хлора и контејнери за потребе водоводног система везаног за извориште "Сељани".pdf158Преузми
Прање службених возила.pdf156Преузми
Зимско одржавање и чишћење локалних, некатегорисаних путева, улица и тротоара на подручју општине Рогатица за
2023. годину
.pdf158Преузми
Тонери за потребе Општинске управе Рогатица.pdf156Преузми
Уклањање дивље депоније са локалитета Криве стране.pdf154Преузми
Набавка украсног новогодишњег накита за кићење града.pdf155Преузми
Информисање (радио емитовање) за потребе Општине Рогатица.pdf167Преузми
Израда урбанистичко-техничких услова за градско гробље "Рајковина", подручје општине Рогатица.pdf156Преузми
Хватање паса луталица на подручју општине Рогатица.pdf157Преузми
Израда Зонинг плана"Викенд Насеље" у оквиру Туристичког центра Борике, подручје општине Рогатица.pdf156Преузми
Извршење геодетских услуга на подручју општине Рoгатица.pdf158Преузми
Уређење игралишта у насељу "Рудо" на подручју МЗ Рогатица II.pdf156Преузми
Асфалтирање пута Закомо - Ракитница.pdf158Преузми
Свјетлећа реклама на згради Општинске управе Рогатица.pdf156Преузми
Рушење и уклањање ратом уништених објеката.pdf158Преузми
Назив документаТип документаВеличина kBПреузимање
Извођење непредвиђених радова на изградњи спортске дворане у Рогатици – II фаза, општина Рогатицафолдер1270Преузми
Извођење непредвиђених радова на објекту „Санација фасаде зграде општина Рогатица, општина Рогатица“фолдер345Преузми
Извођење непредвиђених радова на санацији дијела просторија у згради полицијске станице у Рогатици, општина Рогатицафолдер321Преузми
Извођење непредвиђених радова на асфалтирању улица на подручју општине Рогатицафолдер1111Преузми
Редни бројОпис уговора и ознака ЈНВрста поступка и број обавјештења о додјели уговораПодаци о дабављачу
(Назив, ИД број, мјесто)
Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајанја, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)Опис измјене основних елемената уговора и датум измјенеОстатак вриједности уговора након учинјене измјене/ остатак вриједности оквирног споразумаДатум закључивања уговора/оквирног споразумаДатум потпуне реализације уговора оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-омНапомена
/Образложење