Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Jaвне набавке 2022

Одлуке о додјели уговораОдлуке о поништењу јавних набавкиОбавјештење о набавциПреговарачки поступакРеализација уговора
Назив документаТип документаВеличина kBПреузимање
Назив документаТип документаВеличина kBПреузимање
Назив документаТип документаВеличина kBПреузимање
Назив документаТип документаВеличина kBПреузимање
Редни бројОпис уговора и ознака ЈНВрста поступка и број обавјештења о додјели уговораПодаци о дабављачу
(Назив, ИД број, мјесто)
Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајанја, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)Опис измјене основних елемената уговора и датум измјенеОстатак вриједности уговора након учинјене измјене/ остатак вриједности оквирног споразумаДатум закључивања уговора/оквирног споразумаДатум потпуне реализације уговора оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-омНапомена
/Образложење