Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Роковник за спровођење избора у мјесним заједницама у општини Рогатица

13/04/2017

1. Скупштина општине Рогатица, на VI редовној сједници, одржаној 03.04.2017. године, донијела је Одлуку о расписивању избора за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Рогатица (избори ће се провести 14.05.2017. године – тачка 3.1. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице „Службени гласник Републике Српске“, бр. 122/12 и 31/13, одлука се доноси најкасније 30 дана прије дана одржавања избора).

2. Скупштина општине обавјештава грађане о датуму и времену одржавања избора: Избори се одржавају 14.05.2017. године (недјеља) у термину од 07-19 часова (огласна табла, инфо летак по МЗ, плакате, интернет страница www.rogatica.ba , Радио „303“).

3. Захтјев за овјеру кандидатских листи подноси се Општинској изборној комисији (Образац бр.1.) најкасније у року од 15 дана прије избора, тј. до 28.04.2017. године.

4. Захтјев за акредитацију посматрача подноси се Општинској изборној комисији најкасније десет дана прије одржавања избора, тј до 03.05.2017. године.

5. Приговори се подносе Општинској изборној комисији у року 24 часа од учињене неправилности, а Општинска изборна комисија одлучује у року од 48 часова од приговора. Одлука је коначна.

6. Општинска изборна комисија у року од седам дана од дана потврђивања резултата издаје увјерења изабраним члановима савјета (крајњи рок 24.05.2017. године) и заказује конститутивну сједницу Савјета.

7. Крајњи рок за конституисање Савјета мјесних заједница је 31.05.2017. године.

Издавач: Општина Рогатица, ул. Српске слоге 81, тел. 058/415-406
e-mail: rogatica@teol.net.

Last modified: 13/04/2017

Comments are closed.