Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Javni poziv za učešće na konsultacijama u vezi sa “Vizijom razvoja mjesnih zajednica u opštini Rogatica”

29/03/2022

Opština Rogatica uz još 40 jedinica lokalne samouprave učestvuje u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji je zajednički projekat Vlade Švajcarske i Vlade Švedske, a koji realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa domaćim vlastima.

U prethodnom periodu u opštini Rogatica su održane radionice s ciljem kreiranja personalizovane vizije razvoja mjesnih zajednica u opštini Rogatica, kao i konsultativna radionica na kojoj su od strane učesnika potvrđena interesovanja, potrebe i predviđene aktivnosti koje su iskazane tokom prvog kruga radionica.

Ovim putem upućujemo javni poziv za učešće na konsultacijama s ciljem eventualne dopune ili korekcije teksta „Vizije razvoja mjesnih zajednica u opštini Rogatica“, koji se nalazi u nastavku teksta.

Sve komentare, kritike ili sugestije na tekst, sa posebnim fokusom na četiri funkcionalna modela mjesnih zajednica i na funkcionalne oblasti koje se tiču svakog od funkcionalnih modela, možete dostaviti putem adrese elektronske pošte rogatica@teol.net.

Na javnim konsultacijama o tekstu vizije mogu da učestvuju svi građani opštine Rogatica, kao i predstavnici udruženja i nevladinih organizacija.

Last modified: 29/03/2022

Comments are closed.