Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Obavještenje o sprovođenju redovnih izbora u mjesnim zajednicama na području opštine Rogatica

11/05/2021

R E P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA ROGATICA
SKUPŠTINA OPŠTINE

Na osnovu tačke 3.2. Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 122/12 i 31/13) i Odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Rogatica, broj 02/1-013-4-3/21, od 28.04.2021. godine, Skupština opštine Rogatica

O B A V J E Š T A V A
GRAĐANE OPŠTINE ROGATICA O PROVOĐENjU REDOVNIH IZBORA
U MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE ROGATICA

I – Dana 06.06.2021. godine (nedjelja), u vremenu od 07-19 časova, održaće se redovni izbori za članove savjeta u svim mjesnim zajednicama na području opštine Rogatica i to:
– MZ Rogatica I, – MZ Rogatica II,
– MZ Plješevica, – MZ Stjenice,
– MZ Borika, – MZ Žepa,
– MZ Osovo, – MZ Seljani,
– MZ Kozići, – MZ Kukavice,
– MZ Mesići, – MZ Berkovići,
– MZ Gučevo.

II – Izbore će provesti Opštinska izborna komisija i birački odbori, u skladu sa Izbornim zakonom Republike Srpske, Uputstvom o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice i Statutom opštine Rogatica.

III – Krajnji rok za konstituisanje savjeta mjesnih zajednica je 23.06.2021. godine.

IV – Opštinska izborna komisija će, blagovremeno i na prikladan način, upoznati građane o načinu predlaganja kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica, kao i o drugim pitanjima od značaja za sprovođenje izbora.

V – Građani i ostali zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti od Opštinske izborne komisije na telefon 058/420-721.

VI – Ovo obavještenje biće objavljeno na oglasnoj tabli opštine Rogatica, oglasnim tablama mjesnih zajednica, putem Radija „303“ i distribucijom info letaka, a naknadno će se objaviti u „Službenom glasniku opštine Rogatica“.

Broj: 02/1-013-4-3/21
Rogatica, 28.04.2021. godine Predsjednik
Skupštine opštine
Ninoslav Prelić

Last modified: 12/05/2021

Comments are closed.