Званична интернет презентација Општинe Рогатица

У току активности на пријему захтјева за пријаву сјетвених површина засијаних меркантилном пшеницом

04/03/2021

Одјељење за управљање локалним развојем, привреду и друштвене дјелатности  Општинске управе Рогатица обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине  Рогатица да су у току активности на пријему захтјева за пријаву сјетвених површина засијаних меркантилном пшеницом у јесењој сјетви 2020. године.

Право на подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице у 2021. години остварују регистровани пољопривредни произвођачи који испуњавају сљедеће услове:

  • да су засијали минимално 1,5 ha меркантилне пшенице на пољопривредном земљишту пријављеном у РПГ као начин коришћења у 2021. години,
  • да су у производном циклусу примијенили препоручене сјетвене нормативе од минимално 170 kg сјеменске пшенице по хектару.

Као доказ о примјени препоручених количина декларисаног сјемена пшенице, пољопривредни произвођачи уз захтјев за подстицај морају приложити рачуне о набавци истог: малопродајни фискални рачун уз потписану и овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева за подстицај, или потписану и овјерену велепродајну фактуру на име подносиоца захтјева (правна лица).

Подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице планирана су у износу од 300 KM/ha.

Захтјев за подстицај за производњу меркантилне пшенице, пољопривредни произвођачи могу попунити у Одјељењу за управљање локалним развојем, привреду и друштвене дјелатности, а на увид је потребно доставити потврду о регистрацији пољопривредног газдинства (АПИФ-а) и картицу текућег/жиро рачуна из банке.

Крајњи рок за пријаву засијаних површина је 31. март 2021. године. За све додатне информације пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларију одјељења или путем контакт телефона 058/415-406.

Last modified: 04/03/2021

Comments are closed.