Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Konkurs za dodjelu stipendija Opštine Rogatica

18/01/2021

Republika Srpska
Opština Rogatica
NAČELNIK OPŠTINE
– Komisija za stipendiranje studenata –
Broj: 01-612-3/20
Rogatica, 18. januar  2021. godine

Na osnovu člana 5. Pravilnika o stipendiranju studenata opštine Rogatica („Službeni glasnik Opštine Rogatica br. 9/17, 14/18 i 12/20) , Komisija za stipendiranje studenata opštine Rogatica, raspisuje

K  O  N  K  U  R  S
za dodjelu stipendija

Za školsku 2020/2021. godinu dodijeliće se stipendija redovnim studentima sa područja opštine Rogatica u okviru predviđenih sredstava Budžetom opštine Rogatica.

 Kandidati za stipendije su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:

 • dokaz o stalnom mjestu prebivališta na području opštine Rogatica (ovjerena fotokopija lične karte ili uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta),
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
 • dokaz vaspitno – obrazovne ustanove o statusu redovnog studenta određene godine studija (original uvjerenje sa fakulteta u kome se  navodi koji put student upisuje godinu),
 • dokaz o prosječnoj ocjeni u toku studija, a studenti prve godine studija dokaz o uspjehu u srednjoj školi (original uvjerenje sa fakulteta/iz škole),
 • dokaze o visini  plate za zadnji mjesec za zaposlene članove domaćinstva, visini  penzije članova domaćinstva i visini ostalih primanja (lična invalidnina, invalidnine civilnih žrtava rata i dr.), a za nezaposlene članove domaćinstva potvrda da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili ovjerena izjava,
 • izjavu da kandidat ne koristi stipendiju ili kredit od druge institucije.

Kandidati koji spadaju u neku od sljedećih kategorija dostavljaju:

 • dokaz o statusu porodice poginulog borca i statusu RVI (rješenje nadležnog organa),
 • dokaz da kandidat potiče iz porodice sa troje i više djece (rodni listovi za braću i/ili sestre),
 • dokaz da kandidat ostvaruje pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica za studente sa invaliditetom,
 • studenti iz porodice sa dva ili više studenata, dostaviti uvjerenja sa fakulteta za braću i sestre,
 • dokaz za kandidata bez oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih).

Kandidati su dužni dostaviti orginal ili ovjerene fotokopije gore navedenih dokumenata.

Deficitarna zanimanja u školskoj 2020/2021. godini smatraju se:

pedagogija, matematika,
veterina,fizika,
farmacija,informatika,
medicina. 
  

Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti na prvom ciklusu studija koji  su prvi put upisani u odgovarajuću godinu studija i koji nisu stariji od 28 godina.

Napomena: Komisija za stipendiranje studenata zadržava pravo da određene činjenice koje nisu potkrijepljene valjanim dokazima, provjeri i ukoliko ustanovi nepravilnosti takve prijave neće biti razmatrane i biće vraćene kandidatu.

Konkurs ostaje otvoren do 2. februara 2021.godine, a prijave se dostavljaju na adresu:

OPŠTINA ROGATICA – Komisija za stipendiranje studenata.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.                 

                                                                        PREDSJEDNIK KOMISIJE

Ivana Nikolić

Last modified: 18/01/2021

Comments are closed.