Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Podrška ženama sa sela – Podijeljeni paketi sa tovnim pilićima i hranom

03/07/2020

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske kroz različite programe direktno podržavaju Akcioni plan za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj 2019-2020. i Strategiju razvoja preduzetništva žena Republike Srpske 2019-2023.

S obzirom na novonastale okolnosti usljed epidemije COVID-19 i vanredno stanje koje je bilo na snazi u Republici Srpskoj, u saradnji Gender centra Republike Srpske s partnerskim ministarstvima i UN Women identifikovane su potrebe na terenu i usaglašene su izmjene u programima radi osiguranja urgentne pomoći za žene na selu i preduzetnice.

Konkretno, kada su u pitanju aktivnosti za podršku ženama na selu, prioritet u pogledu ruralnog razvoja je proizvesti dovoljnu količinu hrane za stanovništvo, kako bi se umanjili uticaji epidemije na snabdjevanje hranom i posljedice po sigurnost hrane, uključujući najugroženije grupe stanovništva.

Stoga, u okviru podrške ženama na selu, sredstva su, između ostalog, preusmjerena na podršku proizvodnji pilećeg mesa kroz podjelu 200 besplatnih paketa koji sadrže po 15 jednodnevnih pilića i 90 kg koncentrata. Danas je u Rogatici podijeljeno 20 takvih paketa.

Last modified: 03/07/2020

Comments are closed.