Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Наредба о регулисању радног времена трговинских, угоститељских и других објеката и служби на подручју општине Рогатица

20/03/2020

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање ширења  вируса корона (COVID – 19) на подручју општине Рогатица:

 1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда:
  – угоститељским објектима – свих врста, укључујући угоститељске објекте смјештена на аутобуским станицама, бензинским пумпама и тржним центрима,
  – трговинама, осим субјеката из тачке 3. алинеје 1. и 2.
  – свадбеним салонима,
  – фитнес центрима и теретанама, као и свим спортским клубовима и другим удружењима који дјелују на подручју општине (културно-умјетничка друштва, удружење пензионера, шаховски клуб и сл.).
  – дјечијем  вртићу и клубу за дјецу,
  – пијаци,
  – приватним стоматолошким амбулантама,
  – приређивачима игара на срећу,
  – дјечијим играоницама и
  – рачунарским центрима.
 2. Изузетно, угоститељски објекти из тачке 1. алинеја 1. који се баве припремањем хране могу обављати рад у периоду од 07,00 до 18,00 часова сваким даном уколико исту дистрибуирају путем кућне доставе или путем шалтера уз максималне мјере хигијенске и здравствене исправности хране.
 3. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова сваким даном сљедећим објектима:
  – трговачким центрима гдје могу  радити само трговине прехране/робе широке потрошње,
  – трговинама прехране/робе широке потрошње, трговине сточне хране и трговине на велико,
  – занатским радњама.
 4. Пружаоци услуга из тачке 3. алинеја 1. и 2. недељом могу радити до 12,00 часова.
 5. Ограничава се рад од 07,00 до 22,00 часа сваким даном сљедећим објектима:
  – трговинским објектима врсте драгстор и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа).
 6.  Апотеке  и пољопривредне апотеке без ограничавање радног времена уз спровођење  сљедећих мјера:
  – ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном простору, тако да се на улазу регулише број лица које истовремено могу улазити,
  – организовати размак између купаца од најмање један метар, омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и појачане хигијене.
 7. Субјекти из тачке 3. ове наредбе као и сви субјекти који пружају услуге грађанима (јавне установе и предузећа, јавне службе, банке, осигуравајућа друштва, поште и др.) дужни су:
  – ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном простору, тако да се на улазу регулише број лица које истовремено могу улазити,
  – испред благајне означити и организовати размак између купаца/странака од најмање један метар,
  – у затвореном простору омогућити брз проток купаца/странака, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и појачане хигијене.
 8. Општинска управа, јавне установе и јавна предузећа чији је оснивач општине, осим ЈЗУ Дом здравља Рогатица, ће организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција, а остале раднике упутити на рад код куће или од куће. 
 9. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције да у спровођењу ове наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката. 
 10. О извршењу задатака из ове наредбе орган из тачке 9. свакодневно ће извјештавати Начелника општине.
 11. Ова наредба ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Рогатица“.

                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                            Милорад Јагодић

Last modified: 20/03/2020

Comments are closed.