Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

JKP “Vrela Seljani”: Kontinuirano unapređenje vodovodne mreže

05/02/2020

Radnici JKP “Vrela Seljani” još od osnivanja ovog preduzeća, u avgustu 2018. godine, vrše brojne intervencije na vodovodnom sistemu naše opštine. Pojedini kvarovi ignorisani su decenijama, ali tokom protekle godine značajan dio je otklonjen, čime je došlo do znatnog poboljšanja u vodosnabdijevanju.

Ovih dana u toku su radovi na zamjeni starih i ugradnji novih ventila na gradskoj vodovodnoj mreži za dio grada koji se snabdijeva vodom sa izvorišta “Ziličina”.

“Do sada je bila praksa da se u slučaju pojave kvara na bilo kom segmentu vodovodne mreže gase pumpe i prekida vodosnabdijevanje cijelog grada, dok se kvar ne otkloni. Ugradnjom ventila se formiraju zone u okviru gradske vodovodne mreže s ciljem da se izbjegne prekid vodosnabdijevanja za cijeli grad ukoliko se desi kvar na nekoj od zona. Na ovaj način omogućiće se preciznija detekcija kvarova na dotrajaloj gradskoj mreži”, izjavio je Aleksandar Vukojičić, direktor JKP “Vrela Seljani” i zamolio korisnike za razumijevanje i strpljenje za vrijeme prekida u vodosnabdijevanju, dok se ne otklone kvarovi i ugrade novi ventili.

U proteklom periodu saniran je veliki broj kvarova na području grada koji se snabdijeva sa izvorišta “Seljani”, čime se nakon dugog niza godina, uprkos lošoj hidrometerološkoj situaciji, izbjegla redukcija vode i obezbijedilo kontinuirano snabdijevanje za korisnike.

Last modified: 05/02/2020

Comments are closed.