Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Uskoro opremanje senzorne sobe u Rogatici

10/07/2019

Senzorna soba je prostorija opremljena različitim elementima koji potpomažu stimulaciju čula sluha, vida, dodira i mirisa. To je mjesto gdje osobe sa poremećajem senzorne integracije mogu da istraže i razviju svoje senzorne vještine, ali i relaksiraju se, oslobode stresa i napetosti. Terapija podsjeća na igru, međutim svaka aktivnost je pažljivo osmišljena i usmjerena ka postizanju samoorganizacije djeteta.

Upravo će jedna ovakva prostorija do jeseni biti opremljena u Domu zdravlja “Dr Zoran Mitrović”, a biće namijenjena članovima Udruženja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama “Rastimo srećno”. Vrijednost senzorne sobe je skoro 58.000 KM, a sredstva obezbjeđuju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, posredstvom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), i Opština Rogatica.

U okviru senzorne sobe sa korisnicima će raditi stručno osoblje. Ovakve prostorije još uvijek su rijetkost i postoje u samo nekoliko gradova BiH. U udruženju “Rastimo srećno” ističu kako će opremanje ovakve prostorije biti od velikog značaja i za članove, ali i za stručno osoblje.

Boravak u senzornoj sobi djeci pruža mogućnost da razviju senzorne vještine koje će im biti potrebne za kasniji život. Stimulišuća i smirujuća atmosfera omogućava im poboljšanje koordinacije, pomaže da unaprijede sposobnost govora, djeluje relaksirajuće na djecu koja su stalno u pokretu, a usmjerava pažnju neaktivne djece. Istraživanja su pokazala da je ovaj oblik terapije naročito koristan za djecu sa oštećenim čulom sluha, slijepu, a najviše za autističnu djecu.

Last modified: 10/07/2019

Comments are closed.