Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Обавјештење за све пољопривредне произвођаче

14/03/2019

Објашњење:

Сва лица која обављају пољопривредну дјелатност и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, било као носиоци некомерциjалног или комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, по Закону о доприносима дужна су да пријаве доприносе, јер је то од ове године услов за добијање подстицаја.

Подсјећамо, Закон о доприносима ступио је на снагу 1. јануара 2018. године, а дефинише да основица доприноса за лица која обављају пољопривредну дјелатност и која су регистрована као породична пољопривредна газдинства износи:  за носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства 30% просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, а према податку Републичког завода за статистику, а за носиоца некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства 20% просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, а према податку Републичког завода за статистику.

Носиоци некомерцијалних пољопривредних газдинстава по Закону о доприносима плаћају допринос за здравствено осигурање, а не и за пензијско-инвалидско осигурање, док носиоци комерцијалних газдинстава плаћају доприносе и за здравство и за ПИО.

У случају када је носилац некомерцијалног пољопривредног газдинства пензионер, прописано је да уплаћује један одсто од исплаћене личне нето пензије, што је, ако се узме да је просјечна пензија у Републици Српској око 350 КМ, око 3,5 КМ мјесечно или 42 КМ годишње. Овај износ може бити виши или нижи, зависно од исплаћене личне пензије.

У случају када носилац некомерцијалног газдинства има статус запосленог лица, он мјесечно уплаћује један одсто од личног бруто примања за допринос за здравствено осигурање.

Када носилац некомерцијалног пољопривредног газдинства има статус пољопривредника, он уплаћује око 32 КМ мјесечно или 384 КМ годишње за допринос за здравствено осигурање.

Некомерцијалних пољопривредних газдинстава је и највише у Републици Српској (око 90 одсто).

У случају комерцијалних газдинстава, ако се носилац газдинства бави искључиво пољопривредом, он уплаћује доприносе и за здравство и за ПИО, а његова мјесечна обавеза износи 121,78 КМ.

Ако је носилац комерцијалног пољопривредног газдинства запослен, он уплаћује два одсто од личног бруто примања за здравство, али не и за ПИО. Његова мјесечна обавеза зависи од висине његове бруто плате.

У случају када је носилац комерцијалног пољопривредног газдинства пензионер, он уплаћује два одсто од личне пензије за здравство, у случају када је старији од 65 година. Они пензиoнери који су млађи од 65 година уплаћују два одсто од личне пензије као обавезу доприноса за здравствено осигурање и још два одсто за ПИО. Ако се узме у обзир просјечна пензија у Републици Српској од 350 КМ за 2017. годину, у случају пензионера старости преко 65 година, то би требало износити око 7 КМ мјесечно, док би пензионер испод 65 година старости требао платити, у просјеку, око 14 КМ мјесечно. Наравно, то зависи од висине његове пензије, те тај износ може бити и виши и нижи.

Обавеза плаћања доприноса за ПИО односи се на носиоце комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава старости до 50 година, као и на носиоце старије од 50 година живота, под условом да на дан пријаве на осигурање навршавају или да до 65 година живота могу навршити најмање 15 година стажа осигурања. У супротном остаје могућност добровољне уплате доприноса за ПИО.

Од укупног броја регистрованих пољопривредних газдинстава у Републици Српској (око 42.500) у структури пољопривредних газдинстава у Републици Српској доминирају некомерцијална пољопривредна газдинства, око 38.000 (88,85одсто), потом комерцијална, око 4.000 (9,57 одсто), те пословни субјекти, око 670 или 1,57 одсто.

Last modified: 14/03/2019

Comments are closed.