Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za stimulisanje nataliteta za 2019. godinu

13/02/2019

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika  o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za stimulisanje nataliteta u opštini Rogatica u 2019. godini, („Službeni glasnik opštine Rogatica“ broj 17/18)  i tačke 2. Rješenja o imenovanju Komisije za ostvarivanje prava za stimulisanje nataliteta u opštini Rogatica u 2019. godini („Službeni glasnik opštine Rogatica“ broj 17/18),  Komisija za ostvarivanje prava za stimulisanje nataliteta u opštini Rogatica  u 2019. godini raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu jednokratne novčane pomoći za stimulisanje nataliteta za 2019. godinu

I

            Raspisuje se javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za stimulisanje nataliteta  za 2019. godinu, prema sljedećim kriterijumima:

 1. Za svako dijete rođeno u 2019. godini, roditeljima će biti isplaćena  novčana sredstva, u iznosu od 500,00 KM i
 2. Za bračne parove koji posjeduju medicinsku dokumentaciju da se liječe od steriliteta duže od tri godine,  će biti isplaćena novčana sredstva na ime troškova liječenja u 2019. godini u iznosu do 1.000,00 KM, na osnovu priloženih računa od liječenja
 3. Bračni parovi koji su ostvarili pravo na novčana sredstva u 2018. godini, na ime troškova liječenja od steriliteta, mogu ostvariti pravo po istom osnovu i u 2019. godini, a po osnovu  računa od liječenja koji su nastali nakon ostvarivanja prava u 2018. godini.

II

              Korisnici prava iz tačke I ovog javnog poziva moraju imati prijavljeno prebivalište na području opštine Rogatica, prije datuma donošenja Odluke o stimulisanju nataliteta za 2019. godinu u opštini Rogatica.

III

             Prijave za dodjelu sredstava iz tačke I ove odluke podnose se pismeno, ili na obrascu za dodjelu novčanih sredstava koji se može dobiti u Centru za pružanje usluga građanima – šalter sali opštine.

IV

              Uz zahtjev za dodjelu novčananih sredstava, podnosioci su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: :

1) Za  novčana sredstva za svako dijete rođeno u 2019. godini:

     – rodni list novorođenog djeteta,

     – kopiju lične karte podnosioca zahtjeva,

     – fotokopiju tekućeg računa i

     – potvrdu o prebivalištu.

 • Za novčana sredstva bračnim parovima koji posjeduju medicinsku dokumentaciju da se liječe od steriliteta duže od tri godine:
  • fotokopiju lične karte,
  • potvrdu o prebivalištu,
  • medicinsku dokumentaciju o liječenju od steriliteta stariju od tri godine od odgovarajuće medicinske ustanove za liječenje steriliteta,
  • račune od liječenja i
  • fotokopiju tekućeg računa.
 • Bračni parovi koji su u 2018. godini ostvarili pravo na novčanu pomoć, uz zahtjev dužni su priložiti:
  • fotokopiju lične karte,
  • potvrdu o prebivalištu,
  • medicinsku dokumentaciju nastalu poslije ostvarivanja prava u 2018. godini,
  • račune od liječenja nastale poslije ostvarivanja prava u 2018. godini i
  • fotokopiju tekućeg računa.

V

             Postupak za dodjelu novčanih sredstava će se voditi u Odjeljenju za upravljanje lokalnim razvojem, privredu i društvene djelatnosti putem Komisije za ostvarivanje prava za stimulisanje nataliteta u opštini Rogatica u 2019. godini, koju je imenovao Načelnik opštine.

VI

             Zahtjevi na Javni poziv mogu se podnijeti od dana raspisivanja Javnog poziva do 31.12.2019. godine.

            Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili neposredno predati u šalter Sali na adresu:

            OPŠTINA ROGATICA

            Ul. Srpske sloge broj 80

            73 220 ROGATICA

            Komisiji za ostvarivanje prava za stimulisanje nataliteta

            u opštini Rogatica u 2019. godini

            Rješenje o ostvarivanju prava donosi Načelnik Odjeljenja za upravljanje lokalnim razvojem, privredu i društvene djelatnosti, na prijedlog Komisije.

VII

             Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za upravljanje lokalnim razvojem, privredu i društvene djelatnosti, soba broj 34 ili na telefon 415-406 lokal 126.

                                                                                              Predsjednik Komisije

                                                                                                     Ljubiša Tomić

Last modified: 13/02/2019

Comments are closed.