Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Јавни позив за додјелу једнократне новчане помоћи за стимулисање наталитета за 2019. годину

13/02/2019

На основу члана 5. став 2. Правилника  о критеријумима, начину и поступку расподјеле новчаних средстава за стимулисање наталитета у општини Рогатица у 2019. години, („Службени гласник општине Рогатица“ брoj 17/18)  и тачке 2. Рјешења о именовању Комисије за остваривање права за стимулисање наталитета у општини Рогатица у 2019. години („Службени гласник општине Рогатица“ брoj 17/18),  Комисија за остваривање права за стимулисање наталитета у општини Рогатица  у 2019. години расписује

Ј А В Н И   П О З И В

за додјелу једнократне новчане помоћи за стимулисање наталитета за 2019. годину

I

            Расписује се јавни позив за додјелу новчаних средстава за стимулисање наталитета  за 2019. годину, према сљедећим критеријумима:

 1. За свако дијете рођено у 2019. години, родитељима ће бити исплаћена  новчана средства, у износу од 500,00 КМ и
 2. За брачне парове који посједују медицинску документацију да се лијече од стерилитета дуже од три године,  ће бити исплаћена новчана средствa на име трошкова лијечења у 2019. години у износу до 1.000,00 КМ, на основу приложених рачуна од лијечења
 3. Брачни парови који су остварили право на новчана средства у 2018. години, на име трошкова лијечења од стерилитета, могу остварити право по истом основу и у 2019. години, а по основу  рачуна од лијечења који су настали након остваривања права у 2018. години.

II

              Корисници права из тачке I овог јавног позива морају имати пријављено пребивалиште на подручју општине Рогатица, прије датума доношења Одлуке о стимулисању наталитета за 2019. годину у општини Рогатица.

III

             Пријаве за додјелу средставa из тачке I ове одлуке подносе се писмено, или на обрасцу за додјелу новчаних средстава који се може добити у Центру за пружање услуга грађанима – шалтер сали општине.

IV

              Уз захтјев за додјелу новчананих средстава, подносиоци су дужни приложити сљедећу документацију: :

1) За  новчана средства за свако дијете рођено у 2019. години:

     – родни лист новорођеног дјетета,

     – копију личне карте подносиоца захтјева,

     – фотокопију текућег рачуна и

     – потврду о пребивалишту.

 • За новчана средства брачним паровима који посједују медицинску документацију да се лијече од стерилитета дуже од три године:
  • фотокопију личне карте,
  • потврду о пребивалишту,
  • медицинску документацију о лијечењу од стерилитета старију од три године од одговарајуће медицинске установе за лијечење стерилитета,
  • рачуне од лијечења и
  • фотокопију текућег рачуна.
 • Брачни парови који су у 2018. години остварили право на новчану помоћ, уз захтјев дужни су приложити:
  • фотокопију личне карте,
  • потврду о пребивалишту,
  • медицинску документацију насталу послије остваривања права у 2018. години,
  • рачуне од лијечења настале послије остваривања права у 2018. години и
  • фотокопију текућег рачуна.

V

             Поступак за додјелу новчаних средстава ће се водити у Одјељењу за управљање локалним развојем, привреду и друштвене дјелатности путем Комисије за остваривање права за стимулисање наталитета у општини Рогатица у 2019. години, коју је именовао Начелник општине.

VI

             Захтјеви на Jавни позив могу се поднијети од дана расписивања Јавног позива до 31.12.2019. године.

            Захтјеви са потребном документацијом могу се послати поштом или непосредно предати у шалтер Сали на адресу:

            ОПШТИНА РОГАТИЦА

            Ул. Српске слоге број 80

            73 220 РОГАТИЦА

            Комисији за остваривање права за стимулисање наталитета

            у општини Рогатица у 2019. години

            Рјешење о остваривању права доноси Начелник Одјељења за управљање локалним развојем, привреду и друштвене дјелатности, на приједлог Комисије.

VII

             Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за управљање локалним развојем, привреду и друштвене дјелатности, соба број 34 или на телефон 415-406 локал 126.

                                                                                              Предсједник Комисије

                                                                                                     Љубиша Томић

Last modified: 13/02/2019

Comments are closed.