Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Обавјештење за борце

30/01/2019

Позивају се борци којима је право на мјесечни борачки додатак признато послије 28.11.2017. године да Одјељењу за општу управу Општине Рогатица поднесу захтјев за измјену рјешења о признатом праву на мјесечни борачки додатак, у складу са чланом 69. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 104/11).

Позивају се и борци од I до V категорије који ће у току 2019. године навршити 60 година живота да у мјесецу у којем наврше 60. годину живота Одјељењу за општу управу Општине Рогатица поднесу захтјев за признавање права на мјесечни борачки додатак, у складу са Уредбом о борачком додатку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 52/13, 53/14 и 6/19).

Наиме, Уставни суд Републике Српске прогласио је неуставном одредбу члана 11. Уредбе о борачком додатку (“Службени гласник Републике Српске”, број 52/13 и 53/14), којом је било прописано да борац остварује право на мјесечни борачки додатак почев од 1. јануара наредне године у односу на годину у којој су испуњени услови за признавање права. Уредбом о измјенама и допунама Уредбе о борачком додатку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/19), прописано је да борац остварује право на мјесечни борачки додатак од првог дана наредног мјесеца по подношењу захтјева. Имајући у виду наведено, а уз примјену одредби наведених прописа, право на мјесечни борачки додатак признаје се борцима од првог дана наредног мјесеца по подношењу захтјева.

Одјељење за општу управу

Last modified: 30/01/2019

Comments are closed.