Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Obavještenje za borce

30/01/2019

Pozivaju se borci kojima je pravo na mjesečni borački dodatak priznato poslije 28.11.2017. godine da Odjeljenju za opštu upravu Opštine Rogatica podnesu zahtjev za izmjenu rješenja o priznatom pravu na mjesečni borački dodatak, u skladu sa članom 69. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 104/11).

Pozivaju se i borci od I do V kategorije koji će u toku 2019. godine navršiti 60 godina života da u mjesecu u kojem navrše 60. godinu života Odjeljenju za opštu upravu Opštine Rogatica podnesu zahtjev za priznavanje prava na mjesečni borački dodatak, u skladu sa Uredbom o boračkom dodatku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 52/13, 53/14 i 6/19).

Naime, Ustavni sud Republike Srpske proglasio je neustavnom odredbu člana 11. Uredbe o boračkom dodatku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/13 i 53/14), kojom je bilo propisano da borac ostvaruje pravo na mjesečni borački dodatak počev od 1. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj su ispunjeni uslovi za priznavanje prava. Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o boračkom dodatku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/19), propisano je da borac ostvaruje pravo na mjesečni borački dodatak od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva. Imajući u vidu navedeno, a uz primjenu odredbi navedenih propisa, pravo na mjesečni borački dodatak priznaje se borcima od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

Odjeljenje za opštu upravu

Last modified: 30/01/2019

Comments are closed.