Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Привреда

Најважнији ресурс општине Рогатица су шуме. Изузетно богатство црногоричним и бјелогоричним шумама ствара одличне предуслове за експлоатацију квалитетних дрвних сортимената, од којих се у даљим процесима обраде прави квалитетна дрвна грађа, односно столарија и намјештај. Предузеће које газдује шумама на подручју општине је Шумско газдинство „Сјемећ“. Дрвопрерађивачи су из приватног сектора, од којих су најпознатији „Иконић Комерц“, „Рађен“, „Ранкос“.

Рогатичко село Борике познато је по производњи кромпира, који има добру репутацију на ширем подручју. Уопштено, општина Рогатица има одличне предиспозиције за бављење земљорадњом, воћарством и сточарством. У складу са турбулентним економским стањем у свијету, које се одражава и на наше крајеве, локално становништво полако увиђа значај домаће производње, на коју се фокусира.

Квалитетно месо је, такође, један од заштитних знакова рогатичког краја. Предузеће „Визион“ има педесетогодишњу традицију у производњи меса и месних прерађевина. Хидро потенцијал ријеке Праче искориштен је за производњу електричне енергије, кроз изградњу мини хидроелектрана, још од периода након Другог свјетског рата, па до модерног доба.

Comments are closed.