Званична интернет презентација Општинe Рогатица

План излагања извода из привременог бирачког списка

08/06/2018

На основу члана 17. и 18. Правилника о употреби и изради извода из Централног бирачког списка („Службени гласник БиХ“, број  29/18) Општинска изборна комисија Рогатица,  на сједници одржаној 01.06.2018. године, д о н и ј е л а   ј е

ПЛАН ИЗЛАГАЊА

ИЗВОДА ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ  БИРАЧКОГ СПИСКА

 

I

Овим планом утврђује се начин обавјештавања јавности о трајању излагања извода и мјестима на којима ће изводи из  Привременог бирачког списка бити изложени, односно доступни, као и начин обавјештавања расељених лица о евентуалној промјени бирачке опције у Центру за бирачки списак општине Рогатица.

 

II

Изводи из  Привременог бирачког списка излажу се на увид јавности како би држављани БиХ са бирачким правом имали приступ истим и могли провјерити и извршити исправку или допуну својих података код надлежног органа и опредијелити се за бирачку опцију (општина, односно мјесто гласања и начин гласања -лично или у одсуству).

 

III

Општинска изборна комисија Рогатица  обавјештава  јавност да ће у периоду од  9. јуна  до 8. јула 2018. године  изводи из Привременог бирачког списка за бираче који гласају на редовном бирачком мјесту бити изложени на сљедећим мјестима, како слиједи:

  1. Центар за бирачки списак (зграда Општине Рогатица – Канцеларија број 5, од 07-15.00 часова),
  2. Мјесна канцеларија Борика (за бирачка мјеста у МЗ Борика, од 07-15.00 часова) и
  3. Мјесна канцеларија Жепа (за бирачка мјеста у МЗ Жепа, од 07-15.00 часова).

 

IV

            О мјестима излагања Привременог бирачког списка јавност ће бити обавијештена путем Радија „303“, интернет странице Општине Рогатица, те плакатирањем на огласним мјестима у граду и МЗ.

Службеници мјесних канцеларија и предсједници савјета мјесних заједница додатно ће информисати грађане Плану излагања и важности провјере Привременог бирачког списка.

 

V

Како би  бирачи могли извршити провјеру  и  евентуалну исправку  или допуну својих података код надлежног органа и опредијелити се за бирачку опцију (општина, односно мјесто гласања и начин гласања – лично или у одсуству), потребно је да се лично јаве на неку од напријед наведених локација, те да на прописаном обрасцу поднесу захтјев за промјене адресе или опције гласања.

Захтјев за одређивање или промјену бирачке опције за расељена лица подноси се на образцу ПБО-1 који се може добити у Центру за бирачки списак, а крајњи рок за подношење захтјева је 24.07.2018. године.

 

VI

Овај план објавиће се на огласној табли и званичној интернет страници општине Рогатица.

 

                                                                                                          Предсједник Општинске изборне комисије
Драгица Цвијетић, дипл. правник

Last modified: 08/06/2018

Comments are closed.