Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Обавјештење Комисије за спровођење поступка попуне упражњених радних мјеста

19/07/2017

Република Српска
Општина Рогатица
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
– Комисија  за  спровођење  поступка  попуне  упражњених радних мјеста у Општинску управу Рогатица-
Број: 01-120- 97/17
Рогатица;  19. јул  2017. године

На основу члана 26. став (4) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске”, број 42/17), пријављене кандидате по Јавном конкурсу за попуну упражњених радних мјеста у Општинску управу Рогатица (који је објављен 26. јуна 2017. године у дневном листу „Вечерње новости“ и 27. јуна 2017. године у „Службеном гласнику Републике Српске“), за радна мјеста:

1. Самостални стручни сарадник за протокол и односе с јавношћу, пете категорије, другог звања – 1 извршилац на неодређено вријеме

2. Самостални  стручни  сарадник  за  послове на  инфо-пулту, пете категорије, трећег звања – 1 извршилац на неодређено вријеме

3. Самостални стручни сарадник за правне и административне послове за потребе Скупштине, пете категорије, трећег звања – 1 извршилац на неодређено вријеме

4. Самостални стручни сарадник главни књиговођа и финансијско извјештавање, пете категорије, трећег звања – 1 извршилац на неодређено вријеме

5. Самостални стручни сарадник за послове јавних набавки, пете категорије, другог звања –  1 извршилац на неодређено вријеме,

Комисија за спровођење поступка попуне  упражњених радних мјеста у Општинску управу Рогатица, обавјештава да ће се усмени интервју обавити у згради Општине Рогатица, канцеларија број 30, 20. јула 2017. године, према сљедећем распореду:

  1. Јовица Васовић, са почетком у 11.00 часова,
  2. Оља Бојић, са почетком у 11.30 часова,
  3. Маја Јањић, са почетком у 12.00 часова,
  4. Љиљана Поповић, са почетком у 12.30 часова,
  5. Бојана Соколовић, са почетком у 13.00 часова,
  6. Слађана Андрић, са почетком у 13.30 часова,
  7. Срђан Рајак, са почетком у 14.00 часова и
  8. Драган Лелек, са почетком у 14.30 часова.

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ивана Николић

        

Last modified: 19/07/2017

Comments are closed.