Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Крупним корацима у борби против насиља

27/12/2017

У организацији Удружења жена „Сноп“ из Гучева данас је одржан састанак на којем је направљен осврт на резултате пројекта „Локална партнерства у служби заштите жена жртава насиља у породици и економског насиља“, финансираног од стране Министарства за људска права и избјеглице БиХ.

Констатовано је да су постигнути одлични резултати, будући да је у оквиру овог пројекта потписан Протокол о сарадњи и поступању у случајевима насиља, а формирани су реферат за гендер питања при Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности и координациони тим за праћење примјене Протокола и других докумената који третирају област равноправности полова.

Осим овог, анализиран је и пројекат „Локални гендер механизми у функцији економског оснаживања жена“ који је резултирао израдом “Локалног акционог плана за равноправност полова 2015-2017”. Донесен је и закључак о приступању изради новог акционог плана који би, за разлику од првог који није обухватао област насиља у породици, садржао и сет мјера који регулише ту област.

У Удружењу посебно наглашавају да је током ове године подршка Општинске управе била од великог значаја и закључују да је изванредна сарадња свих установа и организација на нивоу општине довела до овако позитивних резултата у области у којој дуго није било помака.

Last modified: 27/12/2017

Comments are closed.