Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Конкурс Општине Рогатица за додјелу студентских стипендија

29/11/2017

Општина Рогатица
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
– Комисија за стипендирање студената –
Број: 01-612-11/17
Рогатица, 29. новембар 2017. године

На основу члана 5. Правилника о стипендирању студената општине Рогатица („Службени гласник Општине Рогатица број 9/17), Комисија за стипендирање студената општине Рогатица расписује

КОНКУРС
за додјелу стипендија

            За школску 2017/18. годину додијелиће се стипендија редовним студентима са подручја општине Рогатица у оквиру предвиђених средстава Буџетом општине Рогатица.

Кандидати за стипендије су дужни уз пријаву на конкурс приложити:

 • доказ о сталном мјесту пребивалишта на подручју општине Рогатица (овјерена фотокопија личне карте или увјерење о сталном мјесту пребивалишта);
 • изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа);
 • доказ васпитно-образовне установе о статусу редовног студента одређене године студија (оригинал увјерење са факултета у коме се наводи који пут студент уписује годину);
 • доказ о просјечној оцјени у току студија, а студенти прве године студија доказ о успјеху у средњој школи (оригинал увјерење са факултета/из школе);
 • доказе о висини плате за задњи мјесец за запослене чланове домаћинства, висини пензије чланова домаћинства и висини осталих примања (лична инвалиднина, инвалиднине цивилних жртава рата и др), а за незапослене чланове домаћинства потврда да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање или овјерена изјава;
 • изјаву да кандидат не користи стипендију или кредит од друге институције.

Кандидати који спадају у неку од сљедећих категорија достављају:

 • доказ о статусу породице погинулог борца и статусу РВИ (рјешење надлежног органа);
 • доказ да кандидат потиче из породице са троје и више дјеце (родни листови за браћу и/или сестре);
 • доказ да кандидат остварује право на додатак за помоћ и његу другог лица за студенте са инвалидитетом;
 • студенти из породице са два или више студената, доставити увјерења са факултета за браћу и сестре;
 • доказ за кандидата без оба родитеља (извод из матичне књиге умрлих).

Кандидати су дужни доставити оригинал или овјерене фотокопије горе наведених докумената.

Дефицитарним занимањима у школској 2017/18. години сматрају се:

 • машинство
 • грађевина
 • фармација
 • медицина
 • физика
 • математика и
 • њемачки језик.

Право на додјелу стипендија имају редовни студенти на првом циклусу студија који су први пут уписани у одговарајућу годину студија и који нису старији од 28 година.

Напомена: Комисија за стипендирање студената задржава право да одређене чињенице које нису поткријепљене ваљаним доказима провјери и уколико установи неправилности такве пријаве неће бити разматране и биће враћене кандидату.

Конкурс остаје отворен до 14.12.2017. године, а пријаве се достављају на адресу:

ОПШТИНА РОГАТИЦА – Комисија за стипендирање студената.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Ивана Николић

 

 

Last modified: 30/11/2017

Comments are closed.