Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Објављен јавни позив за додјелу пронаталитетних стимулација

24/02/2018

Како је раније најављено, Општина Рогатица ће и у 2018. години исплаћивати пронаталитетне стимулације. У складу с тим расписан је Јавни позив за додјелу новчаних средстава за стимулисање наталитета у 2018. години према сљедећим критеријумима:

1. За свако дијете рођено у 2018. години родитељима ће бити исплаћена новчана средства у износу од 500,00 КМ.

2. За брачне парове који посједују медицинску документацију да се лијече од стерилитета дуже од три године биће исплаћена новчана средства на име трошкова лијечења у 2018. години у износу до 1000,00 КМ, на основу приложених рачуна од лијечења.

3. Брачни парови који су остварили право на новчана средства у 2017. години на име трошкова лијечења од стерилитета могу остварити право по истом основу и у 2018. години, а по основу рачуна од лијечења који су настали након остваривања права у 2017. години.

Корисници ових права морају имати пријављено пребивалиште на подручју општине Рогатица прије датума доношења Одлуке о стимулисању наталитета за 2018. годину у општини Рогатица. Пријаве за додјелу средстава подносе се писмено или на обрасцу за додјелу новчаних средстава који се може добити у Центру за пружање услуга грађанима (шалтер-сала Општине).

Уз захтјев за додјелу новчаних средстава, подносиоци су дужни приложити сљедеће исправе:

1. Новчана средства за свако новорођено дијете у 2018. години:

 • родни лист новорођеног дјетета
 • копију личне карте подносиоца захтјева
 • фотокопију текућег рачуна
 • потврду о пребивалишту

2. Новчана средства брачним паровима који посједују медицинску документацију да се лијече од стерилитета дуже од три године: 

 • фотокопију личне карте
 • потврду о пребивалишту
 • медицинску документацију о лијечењу од стерилитета старију од три године од одговарајуће медицинске установе за лијечење стерилитета
 • рачуне од лијечења
 • фотокопију текућег рачуна

3. Брачни парови који су у 2017. години остварили право на новчану помоћ уз захтјев су дужни приложити:

 • фотокопију личне карте
 • потврду о пребивалишту
 • медицинску документацију насталу послије остваривања права у 2017. години
 • рачуне од лијечења настале послије остваривања права у 2017. години
 • фотокопију текућег рачуна

Захтјеви се могу поднијети од дана расписивања Јавног позива до 31.12.2018. године. 

Захтјеви са потребном документацијом могу се непосредно предати у шалтер-сали или послати поштом на адресу:

ОПШТИНА РОГАТИЦА
Ул. српске слоге 80
73220 Рогатица
-Комисији за остваривање права за стимулисање наталитета у општини Рогатица у 2018. години

Рјешење о остваривању права донијеће начелник Одјељења за управљање локалним развојем, привреду и друштвене дјелатности, на приједлог Комисије. Све додатне информације могу се добити у овом одјељењу, соба број 34 или путем телефона 058/415-106, локал 126 (Ивана Николић).

Tекст Јавног позива можете прочитати у наставку.

 

Last modified: 24/02/2018

Comments are closed.