Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Јавни позив Одјељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

31/05/2017

Општинска управа Општине Рогатица, Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције – Комунална полиција, на основу овлаштења прописаних чланом 9. Закона о комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13), те у складу са чланом 17. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник општине Рогатица“, број: 9/15), упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

У циљу стварања повољнијих услова за живот и рад грађана Рогатице, побољшања естетског изгледа насеља, стварања пријатног амбијента у урбаној зони, заштите, унапређења и његовања зелених површина, Kомунална полиција позива и налаже грађанима Рогатице да изврше уређење властитих дворишта и кошење траве на површинама које служе редовној употреби истих. Ради убрзане вегетације долази до појаве змија, гмизаваца, амброзије и других алергена, те је уређењу потребно приступити ОДМАХ.

Уколико се ОДМАХ не приступи извршењу наложених мјера, Комунална полиција ће по праву надзора и у контролном поступку утврдити које лице није поступило по позиву, те у складу са овлаштењима предузети покретање одговарајућег поступка и изрицање казнених мјера.

 

Жељка Којић – в.д. начелник Одјељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

Last modified: 01/06/2017

Comments are closed.